ليست پروژه هاي ژئوتکنيک انجام شده

پروژه هاي تحقيقاتي انجام شده

تائيد صلاحيت ها و تقدير نامه ها

 

 

تعداد بازديد کنندگان سايت :

  169718

 

به روز رساني:

 1396/03/20

 

 

 

 

ليست پروژه هاي ژئوتكنيك انجام شده در سال 1387

رديف

نام پروژه

تعداد گمانه

جمع متراژ

حفاري

1

نرجس

1

35

2

ساختمان دانشگاه پيام نور گناباد

2

5/24

3

مخابرات مرکز شهرک امام رضا نيشابور

3

55

4

ساختمان مسکوني تعاوني مسکن اداره راه تربت حيدريه

1

25

5

شرکت تعاوني مسکن آزاد جوانان طرقبه

7

15/70

6

برج جديد استانداري

3

90

7

انبار نفت درگز

1

10

8

انبار نفت کاشمر

1

10

9

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

3

65

10

پل رودخانه فرعي و فصلي جنوب بند گلستان

3

5/40

11

مرکز مخابرات تايباد

2

25

12

طرح و توسعه فولاد سازي خراسان

6

180

13

مجموعه فرهنگي هدايت نور

1

41

14

سيل بند شهرداري مرداب

6

24

15

شرکت تعاوني مسکن فيروزه کارگران کارخانه قند جام

3

86

16

جلگه رخ

1

15

17

پست برق 132کيلو ولت تپه سلام

3

5/54

18

پل رودخانه چايلق

5

63

19

پل تقاطع مزرج کيلومتر 800+6

1

39

20

مخزن 10000ليتري ذخيره مازون سيمان شرق

4

5/75

21

ساختمانهاي مجتمع مسکوني اماميه مشهد

3

112

22

موسسه مالي و اعتباري انصار قوچان

1

20

23

احداث بلوک 6طبقه در شهرک توحيد سبزوار

1

20

24

آزمايشات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

1

27

25

کمربندي قوچان کيلومتر 600+10

1

37

26

ساختمان تعاوني مسکن کارکنان مرکز آموزش عالي شهيد هاشمي نژاد

3

5/67

27

ستاد نماز جمعه فريمان

3

64

28

مرکز مخابرات شهرستان خواف

2

31

29

طرح جامع دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

4

5/84

30

ساختمانهاي تعاوني مسکن کارکنان دانشگاه آزاد نيشابور

2

40

31

مجتمع فرهنگي وليعصر

1

51

32

ساختمانهاي IT

2

40

33

ساختمانهاي سازمان مرکزي آستان قدس

3

81

34

پست 132 کيلو ولت کلات

4

70

35

ستاد نماز جمعه تربت حيدريه

3

3/43

36

بيمارستان رضوي

3

90

37

ساختمان حجت پورعلي

1

35

38

شرکت سرمايه گزاري مسکن شمال شرق

2

35

39

مجتمع فولاد نيشابور

3

75

40

بيمارستان 32 تختخوابي خليل آباد

3

75

41

ساختمان تعاوني مسکن مهر شماره 2 فرهنگيان سبزوار

3

60

42

تلمبه خانه خط لوله نفت نيشابور

1

10

43

تعاوني مسکن جوانان کلات

4

50

44

پيانه مرزي لطف آباد

7

91

45

سايت مخازن زيرزميني شهرداري سبزوار

3

65

46

ساختمان مسکوني واقع در ابوذري  غفاري36

1

30

47

ساختمان سازمان انتقال خون

2

40

48

مرکز مخابرات نقاب سبزوار

3

5/49

49

توسعه و عمران اميد

3

97

50

تلمبه خانه نفت امام تقي

1

10

51

بيمارستان امام رضا

3

156

52

تعاوني مسکن شماره3 راه آهن

3

78

53

آماده سازي اراضي عسکريه

3

5/31

54

مجتمع ورزشي شماره 3 آستان قدس

3

90

55

تعاوني مسکن فرهنگيان فاز3

1

5/14

56

مرکز تلفن دولت آباد تربت حيدريه

2

25

57

شرکت تعاوني کارگران سازه بتني آمود

2

50

58

تلمبه خانه خط لوله نفت مشهد

1

10

59

کمربندي قوچان تقاطع تبارک کيلومتر100+6

1

43

60

پل کالشور

3

90

61

طرح توسعه مسجد جامع نيشابور

3

49

62

پل تقاطع غير همسطح پارک مزرج کيلومتر 820+8

1

5/39

63

بيمارستان 32 تختخوابي خليل آباد

1

10

64

تلمبه خانه نفت تربت حيدريه

1

10

65

انبار نفت قوچان

1

10

66

مرکز تلفن سرخس

3

55

67

پل تقاطع علي آباد کيلومتر 670+20

1

42

68

انبار نفت تربت جام

1

10

69

فرودگاه شهيد هاشمي نژاد

1

15

70

مسکن مهر کاشمر

6

95

71

پل تقاطع بيد برغمد

2

5/52

72

اميد

5

175

73

کارخانه سيمان شرق

4

70/57

74

بيمارستان 16 تختخوابي گناباد

5

165

75

پست 132 کيلوولت تربت جام

3

54

76

کارخانه جات لوله و پروفيل صفا طوس

5

105

77

پست بلوار خيام

3

65

78

دانشگاه آزاد فريمان

2

5/44

 ليست پروژه هاي ژئوتكنيك انجام شده در سال 1388  

رديف

نام پروژه

تعداد گمانه

جمع متراژ

حفاري

1

مجتمع ورزشي باغ بيسيم

6

150

2

بهسازي قطعه دوم نقطه پرحادثه پليس راه پل کمپوست

2

45

3

دادگستري شهرستان خواف

4

74

4

ساختمان مخابرات جغتاي سبزوار

3

66

5

پارک جنگلي کامه

1

20

6

مخابرات مرکزي قوچان

3

5/59

7

پارکينگ شرکت گاز

2

5/39

8

روستاي چلپو

1

15

9

مخزن 1000 متر مکعبي ذخيره آي شرب گناباد

1

33

10

زندان شهرستان تربت جام

4

103

11

واحد نم زدايي پالايشگاه خانگيران

9

5/120

12

پل ورودي پيشکو

2

20/38

13

سايت مخازن زيرزميني شهرداري سبزوار

3

74

14

انبار نفت گناباد

1

10

15

ندامتگاه کاشمر

6

66

16

پژوهشکده هنرهاي تجسمي

3

36

17

ساختمان آقاي کمالي

2

56

18

جاده ترانزيت منطقه ويژه سرخس

17

114

19

خط آهن از ايستگاه تربت حيدريه تا کارخانه سيمان

7

185

20

حسينيه هنگ مرزي درگز

3

28

21

اراضي دهنوکيلومتر 46 جاده مشهد – نيشابور

2

30

22

سايت بينالود

19

92

23

مخزن 3000 مترمکعبي شهرداري چناران-پارک ملت

2

43

24

بانک ملي واقع در نيشابور

3

32

25

ساختمان پلي کلينيک قاسم آباد

3

75

26

خوابگاه سجاد شهر

2

20

27

جايگاه سي ان جي قوچان

1

20

28

پروژه مسکوني بلوار پيروزي

3

93

29

علوم پزشکي سبزوار

3

93

30

مخزن 300 مترمکعبي چناران

2

43

31

مخزن 300 مترمکعبي چاه پارک جنگلي گناباد

1

28

32

مخزن 2500 مترمکعبي گناباد

1

33

33

ساختمان رباني

2

38

34

پلهاي کمربندي تربت جام

8

190

35

ساختمان غفارکلاهي

2

80

36

اراضي طرق

5

75

37

مصلي گناباد

3

68


ليست پروژه هاي ژئوتكنيك انجام شده در سال 1389

رديف

 

نام پروژه

تعداد گمانه

جمع متراژ حفاري

1

اموزشکده سما قوچان

1

15

2

ترمينال مسافربري فرودگاه مشهد

3

36

3

ساختمان شرکت گاز منطقه 5

3

10/17

4

مجلل پاسارگاد

1

60

5

احسان پاسارگاد

1

60

6

سامان دارو

2

46

7

برج قره ني

2

100

8

آرامگاه فردوسي

6

90

9

طرح توسعه فولاد سازي نيشابور

9

28

10

تقاطع غير همسطح تربت حيدريه –مهنه

2

66

11

ساختمان شرکت تعاوني مسکن فرهنگيان شماره3 طرقبه

2

46

12

پارکينگ طبقاتي فرودگاه مشهد

3

5/61

13

مجموعه 13 طبقه در محل پمپ بنزين هاشمي نژاد

5

297

14

ساختمان دانشگاه آزاد جوين

4

69

15

ساختمان مسکوني آقاي رامين بهمدي مقدم

1

5/26

16

ساختمان مسکوني ايثارگران

2

5/34

17

ساختمان حميد عابديني

1

33

18

بيمارستان 200 تختخوابی جايگزين هاشمی نژاد

3

90

19

سايت بی تی اس گمرک سرخس

1

5/18

20

ساختمان مرکزی بيمه قوچان

1

23

21

ساختمان آقايان پشنگ

1

40

22

سايت بی تی اس پسکمر سرخس

1

15

23

پل کيلومتر 586+33 کنارگذر رباط سفيد

3

108

24

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی سرخس

4

86