>
 

انتشارات آزمايشگاه

 

تعداد بازديد کنندگان سايت :

  169726

 

به روز رساني:

 1396/03/20

 

 

 

 

     

کتب منتشر شده توسط آزمايشگاه فني و مکانيک خاک

آزمایشهای مکانیک سنگ – مبانی نظری و استانداردها (جلد اول) تالیف : دکتر احمد فهیمی فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران

سازه های زیر زمینی در سنگ

تالیف : پروفسور هوک و پروفسور براون

مجموعه مقالات اولین سمینار قیر و آسفالت ایران (24 – 26 مهر ماه 1373)

برگزار کننده : شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

مطالعات و تحقیقات صحرایی (1- کاوشهای صحرایی 2- آزمایشهای صحرایی)

تالیف و تحقیق : حسین حاجی غفوری و همکاران

آسفالت و روسازی (جزوه)

تالیف : سید محمد جواد میرصادقی
فصلنامه علمی – ترویجی و ژئوتکنیک و مقاومت مصالح مدیر مسئول : اصغر نادری    سردبیر : علی محمد اسمعیلی