>
 
 

تعداد بازديد کنندگان سايت :

  169736

 

به روز رساني:

 1396/03/20

 

 

 

 

     

نقشه وب سايت آزمايشگاه

صفحه اصلي و اخبار و رویداردها

خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه

 سوابق اجرائي آزمايشگاه

شعب آزمايشگاه در شهرهای استان

مقالات علمي و نشريات

معرفي اجمالي استان خراسان رضوي برگرفته از سايت استانداری خراسان رضوي

 تاريخچه مختصري از علم مكانيك خاك

 تاريخچه آزمايشگاه مكانيك خاک استان خراسان رضوي  

 منشور اخلاقي آزمايشگاه فني و مکانيک خاک

 اهداف و وظايف

قوانين و مقررات

 استراتژي و چشم انداز

 معرفي مسئولين

 محدوده فعاليت

 چارت سازماني

 آمار و عملكرد

 آموزش

ليست قراردادهاي جاري استان

استانداردهاي کاري آزمايشگاه

ليست کتابهاي کتابخانه

تعرفه جديد خدمات سال 93

بازنشستگان آزمايشگاه

ثبت شکايت/پيشنهاد مشتريان

نظر خواهي مشتريان

امور  مشتریان دریافت نسخه الکترونیکی گزارشات

تماس با آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان خراسان رضوي