تماس با مدير کل آزمايشگاه فني و مکانيک خاک

 استان خراسان رضوي

 

 

در صورت تمايل مشخصات خود را جهت پاسخگويي درج نمائيد .

[FrontPage Save Results Component]

نام :                

نام خانوادگي :  

عنوان موضوع ‌:   

نظرات  :

 

تعداد بازديد کنندگان سايت :

  169738

 

به روز رساني:

 1396/03/20

 

 

 

 

تماس با ما 

   نشاني :  مشهد  چهارراه خيام – جنب اداره کل راه و شهرسازي استان – اداره كل آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  استان خراسان رضوي

شماره تماس  : 2- 37613021         دورنگاه : 37612506

صندوق پستي : 154- 91735   

نشاني اينترنتي :  KH-R.TSML.IR

پست الکترونيك  : KH-R@TSML.IR

شماره تماس دفتر بازاريابي و امور قرارداد ها  :   37688018