نقشه سايت  

 معرفي استان خراسان رضوي

 تاريخچه علم مكانيك خاك

 تاريخچه آزمايشگاه مكانيك خاك

 منشور اخلاقي

 اهداف و وظايف

قوانين و مقررات

بیانيه ماموريت

 معرفي مسئولين

 محدوده فعاليت

 چارت سازماني

 آموزش

خدمات دستگاه

تائيد صلاحيت ها و تقدير نامه ها

پرسش و پاسخ های متداول

استانداردهاي کاري آزمايشگاه

ليست کتابهاي کتابخانه

مزايده ها و مناقصه ها

تعرفه جديد خدمات سال 93

بازنشستگان آزمايشگاه

   RSS

ثبت شکايت/پيشنهاد مشتريان

  

نظر خواهي مشتريان

امور  مشتریان

دریافت نسخه الکترونیکی گزارشات

مديران آزمايشگاه

 مهندس محمد تقي يزدان پناه 

 ( 61-1356 )

  مهندس داوود محسني 

 ( 65-1361 )

  

مهندس حسن پورمحمود

( 71-1365 )

  

مهندس سيد اسماعيل موسوي

( 72-1371 )

  مهندس عباس كارگر

(82-1372)

مهندس سيد علي اکبر ضياء بخش

(82-1382)

  مهندس سيد محمد باقر

مجتهد سيستاني  ( 88-1383)

  مهندس حميد رضا مقتدر

(92-1388)

  مهندس محمد رضا قاسمي (1392-92)

مهندس هادي قلي زاده

(1392-95)

مهندس احمد نوعی قالیباف

در حال حاضر

 

 

استاندارد هاي بروز شده

رديف استاندارد / مقاله عنوان دريافت فايل
1

ASTM D6758-08

اندازه‌گيري سختي و مدول الاستيسيته ظاهري خاك و خاك- سنگدانه در محل به روش الكترومكانيكي

 

2

ASTM C 192 /  C192M-07

ساخت و عمل آوري آزمونه هاي بتن در آزمايشگاه

 

3 مقاله مطالعه عوامل موثر بر مقدار کلر بحراني يک سازه بتني قديمي آسيب ديده در جزيره کيش

دانلود ...

4 مقاله اثر عامل حالت در بهبود پيشبيني رخداد نوار برشي در خاک هاي دانه اي

دانلود ...

5

مقاله

بررسي خواص مصالح پايه سيماني مسلح به الياف فولادي مجعد با مقاومت کششي و شکل پذيري بالا

دانلود ...

6

مقاله

آموزش مهندسي بتن و سيمان با رويکرد توسعه پايدار و حفظ محيط زيست

دانلود ...

7

مقاله

کاربرد صفحات مستغرق در کنترل آبشستگي اطراف پايه هاي پي مستطيلي با دماغه گرد

دانلود ...

8

مقاله

بررسي تفاوت رفتار توده هاي مستعد لغزش در زمين لرزه هاي ميدان نزديک و دور

دانلود ...

9 مقاله عملکرد نانو رس و کربنات کلسيم رسوبي بر مشخصات مکانيکي مخلوط آسفالتي دانلود ...
10 مقاله معادل سازي بار تصادفي زلزله به بار يکنواخت براي بررسي روانگرايي دانلود ...
11

مقاله

اثر اتساع و شکستگي دانه ها بر رفتار حجمي ماسه هاي کربناته دانلود ...
12

مقاله

ملاحظاتي در باره اثر شيب بار بر ضرائب ظرفيت باربري لرزه اي پي نواري دانلود ...
13

BS EN 12390-1:2012

آزمون بتن سخت شده - بخش اول : شکل , ابعاد و ساير الزامات آمزمونه ها و قالب ها

 

BS EN 12390-2:2009

آزمون بتن سخت شده - بخش دوم : ساخت و عمل آوری آزمونه ها برای تعيين مقاومت
BS EN 12390-3:2009 آزمون بتن سخت شده - بخش سوم : تعيين مقاومت فشار آزمونه ها
14 BS EN 12504-1:2009 آزمون بتن در سازه هاي بتني - بخش اول : مغزه ها - نمونه گيري , بررسي و آزمون مقاومت فشاري  
BS EN 12504-2:2001 زمون بتن در سازه هاي بتني - بخش دوم : آزمون های غير مخرب - تعيين عدد برگشتي
15 AASHTO R 24-99 (2008) جمع آوری و نگهداری نمونه های آب  
16 E 11 – 04 مشخصات استاندارد تور سيمي و الک های آزمون  
17 CRD C 48-92 روش آزمون استاندارد تعيين نفوذ پذيري بتن  
18 ASTM D854-10 روش استاندارد تعيين وزن مخصوص ذرات جامد خاک با پيکنومتر آبي  
ASTM D5550-06 روش آزمون استاندارد تعيين وزن مخصوص ذرات  جامد خاک با پيکنومتر گازي
ASTM C127-12 روش آزمون استاندارد تعيين چگالي , چگالي نسبي (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه درشت
ASTM C128-12 روش آزمون استاندارد تعيين چگالي , چگالي نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه های ريز
ASTM C29/C29M -09 روش آزمون استاندارد تعيين چگالي ظاهري (وزن واحد)  و فضا هاي خالي بين سنگدانه ها
19 ASTM D 632-12 مشخصات استاندارد سديم کلريد  
20 ASTM C29/C29M -09 روش آزمون استاندارد تعيين دانسيته توده سنگدانه و فضاهای خالي بين سنگدانه ها  
21   ليست استاندارد های موجود در کتابخانه استان دانلود ...
22   ليست کتاب هاي موجود در کتابخانه استان دانلود ...

تعداد بازديد کنندگان سايت :

  169722

 

به روز رساني:

 1396/03/20